Croeso

cropped-sc00019ec7.jpg

 

Cysgod cover

 

E_Ffrindiau

 

 

 

Sgwp

Shwmae! Diolch am ymweld â fy ngwefan.

Hi! Thank you for visiting my website.

Dylai dysgu Cymraeg fod yn hwyl – wir!  Dw i’n ceisio gwneud fy rhan fach i drwy ysgrifennu nofelau, storïau a cherddi i ddysgwyr.  Gobeithio bod chi’n eu hoffi nhw.  

Dw i’n gweithio fel tiwtor yng Ngwent, hefyd.  Dych chi’n gallu dysgu mwy am fy stwff (ac amdana i os dych chi eisiau) yma.    

Learning Welsh should be fun – honest!  I try to do my bit by writing novels, stories and poems for learners.  Hope you like them.  

I also work as a tutor, in Gwent.  You can learn more about my stuff  (and about me if you want to) here.  

 

 

Advertisements